פאנלים בכנסים

Play Video

"לא ניתן לפתור את בעיית הזהות החוקתית של ישראל בגבולות 67'", פאנל חוקה לישראל, עבר, הווה, עתיד

Play Video

״לא רק החילוניות במגננה, אלא כל עולם הרוח מאויים ע״י האויב של כולנו - הניהיליזם התרבותי.״

Play Video

"צריך להתחיל להתרגל לרעיון שאיראן תיהיה גרעינית.״ פאנל תפיסת בטחון ישראלית, 2021