ועידה שנתית

Play Video

דברי פתיחה - ועידה שנתית 2021

Play Video

מסטטוס-קוו מדומיין לשינויים מבניים כפתרון

Play Video

פערים ואי-שיוויון גיאוגרפי בבריאות