וובינרים

Play Video

חוקה צריכה להכתב על-ידי העם הישראלי

Play Video

מהו האיום הקיומי- איראן מגורענת או ישראל מפולגת

Play Video

כיצד ניתן להפריד דת ממדינה ועדיין לאפשר לקהילות דתיות לפרוח