הרצאות

Play Video

ד"ר תמר הוסטובסקי-ברנדס, סולידריות כערך חוקתי

Play Video

פרופ׳ דוד לוי-פאור, מרכז ופריפריה: פערים בשירותי הבריאות

Play Video

פרופ' אבנר בן-זקן, לקראת רפובליקה ישראלית: מבט היסטורי-מדעי