בחירות אזוריות בישראל

מודל בן-זקן -בראון לבחירות אזוריות מציג שתי חלוקות ל-120 מחוזות. החלוקה הראשונה מבוססת על הגבולות המוניציפליים הקיימים. החלוקה השניה מתבססת על צירוף קלפיות על בסיס קרבה גאוגרפית. המודל מבוסס על נתוני הקלפיות (כתובות ומספר בוחרים) בבחירות 2020.