קול קורא: המכון למחשבה ישראלית

פרס הדוקטורט הישראלי ע"ש צבי כסה

המכון למחשבה ישראלית (ע"ר) מכריז על הענקת פרס ע"ש צבי כסה לשנת תשפ"ב-2022.
הפרס יוענק לעבודת דוקטורט אשר עוסקת בישראליות, בחברה הישראלית או בבעיות המבניות של מדינת ישראל, אשר הוגשה בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת המועמדות.
הפרס, מלגת פוסט-דוקטורט בסך של 30,000 ש״ח, יוענק לעבודת דוקטורט אשר תיבחר על ידי חבר שופטים אשר מונה על ידי הועד המנהל של המכון.

יש להגיש מועמדות עד לתאריך ה-15 ביוני, בטופס מטה.

צבי כסה (1930)
צבי כסה נולד בקבוצת שילר, למד בבית הספר החקלאי כדורי, ונלחם במסגרת הגדוד הראשון של הפלמ"ח במלחמת העצמאות. למד באוניברסיטה העברית פילוסופיה והיסטוריה. במקצועו היה יועץ למערכות ניהול. מר כסה פעל במרחב הציבורי לאורך שמונה עשורים – בין השאר, יזם וניהל את המרכז הבינלאומי לשלום במזרח התיכון, ממקימי המדרשה לציונות חברתית, ייסד ועמד בראש ארגון "המחנה הישראלי". בין השנים 1954-1961 פעל במסגרת קליטת העלייה המזרחית בנגב. מחבר לקראת ציונות חברתית, היהדות הארץ-ישראלית- המניפסט. מאז הקמת המדינה פעל למען בניית תפיסה פוליטית ישראלית מדינתית, ולמען ביסוס הישראליות כפאר היצירה של ההיסטוריה היהודית.

חבר השופטים:

יו"ר – פרופ׳ יוסף זעירא
נציג ציבור – ד״ר הלל אייל
נציגת ציבור – ד״ר מירב נקר-סדי

הזוכים בפרס:

ד"ר אורן קלמן
רעות פינגר דסברג

להרשמה:

ד"ר אורן קלמן – מנהיגים עולים: מפא"י והנהגת עיירות הפיתוח בנגב בשני העשורים הראשונים למדינה (אוניברסיטת בן גוריון)

עבודתו של אורן קלמן עוסקת בתפקיד ההנהגה המקומית ביצירת הפערים בין מזרחים-אשכנזים/ פריפריה-מרכז בשנותיה הראשונות של המדינה ומביא נקודת מבט חדשה על סוגיות שנמצאות עד היום בליבת השיח הישראלי. כמו כן מר קלמן פותח פתח לפתרון סוגיות אלו דרך פיתוח הנהגה מקומית איכותית אשר תוכלנה לייצר מחנה משותף חדש בחברה ולגשר על המרחק הפיזי והנפשי בין ישראל הראשונה לשנייה ולתרום רבות לצמצום הפער.

מימין, מרב פרץ, צבי כסה ואורן קלמן

רעות פינגר דסברג – "אזרחות שוויונית" מול "ריבונות לאומית" – על מיקומו ותפקידו של בית המשפט בתווך שביניהן (אוניברסיטת תל אביב)

רעות פינגר דסברג, עוסקת במתח היסודי הקיים בין ההגדרה הלאומית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית לבין הצורך המשפטי לקיים את עקרון השוויון אל מול אזרחים אשר אינם יהודים. במידה רבה, מתח זה התפשט בשנים האחרונות גם למרחב הפוליטי ולשיח הציבורי, ולבש צורות שונות של שיח, בעיקר בעימות המתמשך בין המושגים "שלטון הרוב" לבין שיח הזכויות. עבודה זו תורמת לחידוד הצורך במחשבה ישראלית חדשה אשר יהיה ביכולתה לייצר מסגרת משפטית וזהותית המכילה באופן שווה את כל האזרחים.

מימין, מרב פרץ, צבי כסה ורעות פינגר-דסברג

טקס הענקת הפרס 2021