קול קורא: המכון למחשבה ישראלית

פרס ספר הפרוזה הישראלי ע״ש ז׳קלין כהנוב

המכון למחשבה ישראלית (ע"ר) מכריז על הענקת פרס ע"ש ז'קלין כהנוב לשנת תשפ"ב- 2022.
הפרס יוענק לספר פרוזה בשפה העברית העוסק בישראליות - בחברה ובתרבות הישראלית, בבעיות המבניות של מדינת ישראל, בלאום הישראלי או בכל צורה ואופן של ניסוח הישראליות מחדש - אשר פורסם בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת המועמדות.
הפרס, בסך של 10,000 ש״ח, יוענק לספר שיבחר על ידי חבר שופטים אשר מונה על ידי הועד המנהל של המכון.

יש להגיש מועמדות עד לתאריך ה-5 ביוני, בטופס מטה.

ז'קלין כהנוב (1917-1979)
סופרת, מבקרת ספרות ומסאית ישראלית, ילידת קהיר. במהלך שנות חייה בין קהיר-ניו יורק-בת ים, היא חברה רומנים ומסות ביקורתיות העוסקות בהכרה בחברה רב-תרבותית המכילה, בתוך מסגרת מדינתית ניטרלית, זהויות תרבותיות שונות. האמינה שהמפתח לקיומה של מדינת ישראל נמצא בתפיסה הלבנטינית הרואה בישראל כחלק מהמזרח התיכון.

חבר השופטים:

יו״ר - ד״ר קציעה אלון
נציג המכון - ד״ר יובל עמית
נציג ציבור - ד״ר בסיליוס בוארדי

להרשמה:

מואיז בן הראש, האות החסרה (הוצאה עצמית, 2019)

מנימוקי השופטים:
״האות החסרה הוא ספר הקורא תגר ומאתגר את הכתיבה הקנונית בישראל, הוא שובר בתוך כך את דרך המלך בה הוצבו סופרים ממוצא מזרחי לצד עגנון משום שהוא סולל לו דרך משלו.

בכתיבה ביקורתית וזועמת לצד כתיבה מספרת. כאן הוא מציב מנקודת מבט חדשה את היעד לקיום ישראליות ויהדות כאופן בו הוא מבין את הגאולה ועליה הוא נלחם. זהו ספר שהוא מעשה תשבץ של הגות ופרוזה ים תיכונית הנעה מתל אביב הישראלית לחוף ימים ומאובדנה של ירושלים של מטה, אל מצרים, אל טולדו ואל תטואן. "

טקס הענקת הפרס 2021

מימין, פרופ' חביבה פדיה, ד"ר יובל עמית, הסופר מואיז בן הראש, מר יהודה אלוש